Εξοικονόμηση Ενέργειας 7-13% Κατά Μέσο Όρο,

Μείωση του Κόστους Συντήρησης,

Αύξηση Εφεδρείας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Βελτίωση Συνολικής Ηλεκτρικής Απόδοσης Μέσω Της

Επιστημονικής Διαχείρισης Ενέργειας

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε Βιομηχανίες

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε Εμπορικά Κτήρια και Ξενοδοχεία

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε Εμπορικά Κτήρια

Αύξηση του βαθμού απόδοσης των ηλεκτρικών κινητήρων

Βαθμός απόδοσης κινητήρων

Αύξηση του βαθμού απόδοσης των μετασχηματιστών ισχύος

Βαθμός απόδοσης μετασχηματιστών

Βελτίωση Ποιότητας Ισχύος σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Ποιότητα ισχύος

Μείωση προβλημάτων από βυθίσεις τάσης

Βύθιση τάσης

Μείωση των δυσμενών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων

Μείωση των δυσμενών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων

Έργα Παγκοσμίως

Εγγύηση Των Αποτελεσμάτων Των Έργων

Η πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται σε όλους τους πελάτες υπερβαίνει κάθε φορά την εγγυημένη εξοικονόμηση

Η SEMAN βοηθά τους πελάτες της
στην αντιμετώπιση ποικίλλων προβλημάτων

Τα επιτελεία μηχανικών και συντήρησης των εγκαταστάσεων που βοηθά η SEMAN αναγνωρίζουν τη σημασία της αντιμετώπισης των παρακάτω προβλημάτων:

Μη αναμενόμενα σταματήματα ή διακοπές λειτουργίας

Κίνδυνοι ασφάλειας (π.χ. τόξο, βραχυκύκλωμα, φωτιά, έκρηξη)

Πρόωρη αστοχία και φθορά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Κακή ποιότητα ισχύος από το δίκτυο ηλεκτρισμού (π.χ. τέλος της γραμμής)

Σύστημα που λειτουργεί χωρίς εφεδρείες ηλεκτρικής ισχύος

Πτώσεις τάσης και αιχμές τάσης λόγω κακής ποιότητας ρεύματος

Πως Τα Καταφέρνει η SEMAN

Η SEMAN χρησιμοποιεί εξοπλισμό και λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που μολύνουν το ηλεκτρικό δίκτυο μεγάλων εγκαταστάσεων και οδηγούν σε μείωση της απόδοσης. Μεταξύ των πιο συνηθισμένων προβλημάτων είναι τα ακόλουθα τρία:

Γιατί Η SEMAN Διαφέρει

Η SEMAN εξετάζει τις εγκαταστάσεις των πελατών της με μία ολιστική προσέγγιση και σχεδιάζει παρεμβάσεις με τη βέλτιστη σχέση κόστους – οφέλους (δηλ. τις πιο οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις που προσφέρουν τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας)

Πως Μπορεί Να Ξεκινήσει Κανείς;

Η SEMAN το μόνο που χρειάζεται είναι ορισμένα στοιχεία για την ηλεκτρική εγκατάσταση, για να μπορεί να προχωρήσει στην εκπόνηση της επιστημονικής προμελέτης και τον υπολογισμό της εγγυημένης ελάχιστης εξοικονόμησης, καθώς και του κόστους του έργου. Έτσι, ο πελάτης μπορεί να έχει στη διάθεσή του όλα όσα χρειάζεται προκειμένου να αποφασίσει αν το έργο της SEMAN είναι μία συμφέρουσα επένδυση για την εγκατάστασή του.

Τιμολόγια Ηλεκτρικής Ενέργειας:

Τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, με την συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το συνολικό κόστος της εγκατάστασης, για τους τελευταίους 12 ή 24 μήνες.

Μονογραμμικά Σχέδια:

Μονογραμμικά σχέδια του/των υποσταθμών, των γενικών πινάκων διανομής μέσης & χαμηλής τάσης και της υπόλοιπης ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Μετασχηματιστές Ισχύος:

Λίστα των εγκατεστημένων Μετασχηματιστών Ισχύος με τα ονομαστικά τους στοιχεία (ονομαστική ισχύς, τάση πρωτεύοντος, τάση δευτερεύοντος, τάση βραχυκύκλωσης).

Σημαντικά Ηλεκτρικά Φορτία:

Λίστα των πιο σημαντικών (πιο ενεργοβόρων) ηλεκτρικών φορτίων με τα ονομαστικά τους στοιχεία (ονομαστική ισχύς & τάση), τον υποίνακα από τον οποίο τροφοδοτούνται, καθώς και σύντομη περιγραφή τους (VF Drives, DC drives, AC και DC κινητήρες, αντιστάσεις και άλλα). Τέτοια ηλεκτρικά φορτία σε κτίρια είναι για παράδειγμα τα chillers, οι AC κλιματιστικές μονάδες, οι ανεμιστήρες, οι αντλίες, οι ανελκυστήρες.

Τρόπος Εκκίνησης & Ελέγχου των Ηλεκτρικών Κινητήρων:

Απευθείας εκκίνηση, διακόπτης Υ/Δ, εκκίνηση με VF Drives, soft starter, dc converter.

Σημαντικοί MCC Πίνακες:

Λίστα των πιο σημαντικών (πιο ενεργοβόρων) MCC πινάκων που τροφοδοτούν φορτία φωτισμού, με τα ονομαστική ισχύ & την ονομαστική τάση τους, καθώς και σύντομη περιγραφή των φορτίων φωτισμού (Λαμπτήρες LED, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, λαμπτήρες φθορισμού, κ.α.).

Συνδεδεμένοι Πυκνωτές:

Λίστα όλων των συνδεδεμένων πυκνωτών (αν υπάρχουν) με την ονομαστική τάση και ισχύ, καθώς και τα σημεία σύνδεσης τους.

Μετρήσεις:

Μετρήσεις (αν υπάρχουν, δεδομένου ότι οι μετρήσεις δεν είναι απαραίτητες σε αυτό το στάδιο για την εκπόνηση της επιστημονικής προμελέτης) που αφορούν ενεργό - άεργο ισχύ, τάση, ρεύμα, συντελεστή ισχύος, αρμονικές τάσης - ρεύματος από τους ηλεκτρολογικούς πίνακες διανομής Μέσης και Χαμηλής τάσης, καθώς και από τους πιο σημαντικούς υποπίνακες χαμηλής τάσης.