Η SEMAN εγγυάται 100% το αποτέλεσμα
εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε έργο της.

Πιο συγκεκριμένα για κάθε έργο αναγράφονται στην αντίστοιχη σύμβαση του, τα ακόλουθα:

  • Το ελάχιστο ποσοστό εξοικονόμησης που εγγυάται η SEMAN.
  • Οι ρήτρες που θα εφαρμοστούν σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το εγγυημένο από τη SEMAN αποτέλεσμα. Για παράδειγμα εάν το εγγυημένο αποτέλεσμα είναι 10% και επιτευχθεί τελικά (%) τότε θα γίνει έκπτωση (10-9)/10 x 100 (%)=10% στο τίμημα του έργου προκειμένου να παραμείνει ίδιος ο χρόνος απόσβεσης.

Η αναλυτική μεθοδολογία υπολογισμού του αποτελέσματος εξοικονόμησης που βασίζεται σε μετρήσεις και στη Διεθνή Βιβλιογραφία. Η διεθνής βιβλιογραφία που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση του έργου εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας παρατίθεται στα ακόλουθα αρχεία:

IPMVP Vol 1_2012_EN-27.7.2012

Council Regulation _EEC_ No 183693

North american energy m&v protocol version 1 march 1996

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή της Διεθνούς Βιβλιογραφίας για τον υπολογισμό του αποτελέσματος ενός έργου εξοικονόμησης καθώς και ένα παράδειγμα παρατίθενται στην ενότητα: Καινοτόμος Επιστημονική Τεχνογνωσία.

Λίστα Ενημέρωσης

Προσθέστε το email σας για να ενημερώνεστε αυτόματα για τα νέα της εταιρίας μας.