Απόσβεση αρμονικών

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Οφέλη τα οποία προκύπτουν από την απόσβεση αρμονικών είναι:

 

  1. Βελτίωση της ποιότητας ρεύματος-τάσης.
  2. Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που δημιουργούνται στην ηλεκτρική εγκατάσταση, όπως ανεπιθύμητα σταματήματα στα διάφορα ηλεκτρικά φορτία, λόγω μείωσης της ευαισθησίας της τάσης τροφοδοσίας των ηλεκτρικών φορτίων από τις βυθίσεις και εν γένει την αστάθεια του δικτύου. Τα παραπάνω προβλήματα έχουν ως αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος της λειτουργικής περιόδου και να προκαλούνται πρόσθετες οικονομικές απώλειες.
  3. Αποφυγή προβλημάτων που δημιουργούνται στους κινητήρες, όπως κάψιμο τυλιγμάτων.
  4. Εξάλειψη καταστροφών ρελέ ισχύος, ασφαλειών, διακοπτών και απωλειών μνήμης προγραμμάτων PLC.
  5. Μικρότερη φθορά και αποφόρτιση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και κατά συνέπεια αύξηση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού.
  6. Αύξηση της εφεδρείας της ηλεκτρικής εγκατάστασης λόγω των μεγάλων μειώσεων των ρευμάτων στο εσωτερικό της. Δηλαδή, νέα φορτία θα μπορούν να τροφοδοτηθούν με την υπάρχουσα υποδομή ηλεκτρικών πινάκων, καλωδίων, μετασχηματιστών ισχύος, κλπ.