Αρμονικές ρεύματος

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Τα προηγούμενα χρόνια, τα περισσότερα φορτία ήταν γραμμικά (επαγωγικοί κινητήρες, αντιστάσεις θέρμανσης, λάμπες πυρακτώσεως) δηλαδή η κυµατοµορφή της τάσης ήταν ίδια µε αυτή του ρεύματος. Σήμερα, όμως, χρησιμοποιούνται ευρέως φορτία µη γραμμικά, τα οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ημιτονοειδούς μορφής άγουν ρεύμα µη ημιτονοειδούς μορφής. Το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μόλυνση του δικτύου µε αρμονικές και ειδικότερα µε συνιστώσες του ρεύματος σε συχνότητες πολλαπλάσιες των 50 Hz (3ης, 5ης, 7ης … τάξης) οι οποίες διαρρέουν τα καλώδια τροφοδοσίας των φορτίων και πλήττουν ολόκληρη την ηλεκτρική εγκατάσταση.