Εξοικονόμηση ενέργειας

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

Δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης καθώς και στην αύξηση της διάρκειας ζωής του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε Βιομηχανίες

Οι παρεμβάσεις της SEMAN συνδέονται παράλληλα στα ηλεκτρικά φορτία του πελάτη με σκοπό να τα βελτιστοποιήσουν και όχι να αλλάξουν την διάταξη τους.

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε Εργοστάσια

Τα προβλήματα στη ποιότητα ισχύος οδηγούν στην αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και σε αυξημένα κόστη συντήρησης.

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε Ξενοδοχεία

Η SEMAN έχει τεράστια εμπειρία στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ξενοδοχείων, έχοντας ολοκληρώσει πολλά έργα σε όλο τον κόσμο.

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε Εμπορικά Κτήρια

Εάν η ηλεκτρική κατανάλωση είναι υψηλή, σίγουρα υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης της ποιότητας ισχύος.

Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε Νοσοκομεία

Σημαντικά έργα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας έχουν υλοποιηθεί σε μεγάλα νοσοκομεία,  στη Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας και εξοικονόμηση χρημάτων επί των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας της κάθε εγκατάστασης.

Βαθμός απόδοσης κινητήρων

Οι παρεμβάσεις της SEMAN σταθεροποιούν τα επίπεδα της τάσης στα ονομαστικά επίπεδα.

Βαθμός απόδοσης μετασχηματιστών

Οι παρεμβάσεις της SEMAN μειώνουν τις απώλειες των μετασχηματιστών εξοικονομώντας ενέργεια και κόστος συντήρησης.

Ποιότητα ισχύος

Η SEMAN αντιμετωπίζει τα προβλήματα ισχύος στο δίκτυο ολιστικά, λύνοντας το πρόβλημα στη πηγή του.