Ενεργά φίλτρα αρμονικών

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Εξειδικευμένα ειδικά μεταβλητά ενεργά φίλτρα καταστολής αρμονικών, με θυρίστορ και ηλεκτρονικούς ρυθμιστές (PLC), στους οποίους θα εγκατασταθεί Software ελέγχου βάσει των αποτελεσμάτων της επιστημονικής μελέτης της SEMAN, στο επίπεδο της Χαμηλής και Μέσης Τάσης. Αυτά τα φίλτρα αποτελούνται από ειδικά σχεδιασμένα θυρίστορ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιστημονικής μελέτης της SEMAN.