Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε Εργοστάσια

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Η SEMAN έχει πραγματοποιήσει έργα σε πολλαπλά εργοστάσια, όπως χαλυβουργίες, χημικές βιομηχανίες, διυλιστήρια, χαρτοποιίες, εργοστάσια ανακύκλωσης, εργοστάσια τροφίμων και εμφιάλωσης καθώς και σε πολλούς άλλους κλάδους παγκοσμίως. Σημαντικά προβλήματα στη ποιότητα ισχύος παρατηρούνται σε όλα τα εργοστάσια τα οποία οδηγούν στην αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και σε αυξημένα κόστη συντήρησης. Η SEMAN με τις customized παρεμβάσεις της έρχεται να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Οι παρεμβάσεις της SEMAN συνδέονται παράλληλα στα ηλεκτρικά φορτία του πελάτη με σκοπό να την βελτιστοποίηση και την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και όχι να αλλάξουν την διάταξη τους. Η SEMAN σε καμία περίπτωση δεν θα αλλάξει την γραμμή παραγωγής, τα ίδια τα φορτία ή την διαδικασία παραγωγής.

Η SEMAN έχει λάβει πολλαπλές συστατικές επιστολές από μεγάλους πελάτες σε διάφορα εργοστάσια οι οποίες πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα του έργου ως προς την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τα επιπλέον οφέλη.