Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε Ξενοδοχεία

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Σημαντικά έργα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας έχουν υλοποιηθεί σε μεγάλα ξενοδοχεία,  στη Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Εάν η ηλεκτρική κατανάλωση είναι υψηλή, σίγουρα υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης της ποιότητας ισχύος και συνεπώς εξοικονόμησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι παρεμβάσεις συνήθως γίνονται στις κλιματιστικές μονάδες, σε σημαντικές αντλίες καθώς και στους ανελκυστήρες, με τις βελτιώσεις να μην περιορίζονται όμως μόνο σε αυτού του είδους φορτία.

Η SEMAN έχει τεράστια εμπειρία στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ξενοδοχείων, έχοντας ολοκληρώσει πολλά έργα σε όλο τον κόσμο.