Τεχνογνωσία

Βραβευμένη Μέθοδος Επιστημονικής Διαχείρισης Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Καινοτομία & επιστημονική γνώση

Πως Μπορεί Να Ξεκινήσει Κανείς;

Η SEMAN το μόνο που χρειάζεται είναι ορισμένα στοιχεία για την ηλεκτρική εγκατάσταση, για να μπορεί να προχωρήσει στην εκπόνηση της επιστημονικής προμελέτης και τον υπολογισμό της εγγυημένης ελάχιστης εξοικονόμησης, καθώς και του κόστους του έργου. Έτσι, ο πελάτης μπορεί να έχει στη διάθεσή του όλα όσα χρειάζεται προκειμένου να αποφασίσει αν το έργο της SEMAN είναι μία συμφέρουσα επένδυση για την εγκατάστασή του.

Τιμολόγια Ηλεκτρικής Ενέργειας:

Τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, με την συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το συνολικό κόστος της εγκατάστασης, για τους τελευταίους 12 ή 24 μήνες.

Μονογραμμικά Σχέδια:

Μονογραμμικά σχέδια του/των υποσταθμών, των γενικών πινάκων διανομής μέσης & χαμηλής τάσης και της υπόλοιπης ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Μετασχηματιστές Ισχύος:

Λίστα των εγκατεστημένων Μετασχηματιστών Ισχύος με τα ονομαστικά τους στοιχεία (ονομαστική ισχύς, τάση πρωτεύοντος, τάση δευτερεύοντος, τάση βραχυκύκλωσης).

Σημαντικά Ηλεκτρικά Φορτία:

Λίστα των πιο σημαντικών (πιο ενεργοβόρων) ηλεκτρικών φορτίων με τα ονομαστικά τους στοιχεία (ονομαστική ισχύς & τάση), τον υποίνακα από τον οποίο τροφοδοτούνται, καθώς και σύντομη περιγραφή τους (VF Drives, DC drives, AC και DC κινητήρες, αντιστάσεις και άλλα). Τέτοια ηλεκτρικά φορτία σε κτίρια είναι για παράδειγμα τα chillers, οι AC κλιματιστικές μονάδες, οι ανεμιστήρες, οι αντλίες, οι ανελκυστήρες.

Τρόπος Εκκίνησης & Ελέγχου των Ηλεκτρικών Κινητήρων:

Απευθείας εκκίνηση, διακόπτης Υ/Δ, εκκίνηση με VF Drives, soft starter, dc converter.

Σημαντικοί MCC Πίνακες:

Λίστα των πιο σημαντικών (πιο ενεργοβόρων) MCC πινάκων που τροφοδοτούν φορτία φωτισμού, με τα ονομαστική ισχύ & την ονομαστική τάση τους, καθώς και σύντομη περιγραφή των φορτίων φωτισμού (Λαμπτήρες LED, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, λαμπτήρες φθορισμού, κ.α.).

Συνδεδεμένοι Πυκνωτές:

Λίστα όλων των συνδεδεμένων πυκνωτών (αν υπάρχουν) με την ονομαστική τάση και ισχύ, καθώς και τα σημεία σύνδεσης τους.

Μετρήσεις:

Μετρήσεις (αν υπάρχουν, δεδομένου ότι οι μετρήσεις δεν είναι απαραίτητες σε αυτό το στάδιο για την εκπόνηση της επιστημονικής προμελέτης) που αφορούν ενεργό - άεργο ισχύ, τάση, ρεύμα, συντελεστή ισχύος, αρμονικές τάσης - ρεύματος από τους ηλεκτρολογικούς πίνακες διανομής Μέσης και Χαμηλής τάσης, καθώς και από τους πιο σημαντικούς υποπίνακες χαμηλής τάσης.