Μείωση των δυσμενών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Μεγάλο ποσοστό της εξοικονόμησης ενέργειας επιτυγχάνεται μειώνοντας τις δυσμενείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων. Ποιο συγκεκριμένα, όταν ένας κινητήρας δημιουργεί πτώση τάσης, η τάση πέφτει και στα υπόλοιπα φορτία τα οποία είναι συνδεδεμένα παράλληλα σε αυτόν. Όταν τα φορτία λειτουργούν με τάση μικρότερη της ονομαστικής, ο βαθμός απόδοσης μειώνεται γεωμετρικά και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται σημαντικά. Οι εξειδικευμένες παρεμβάσεις της SEMAN σταθεροποιούν τα επίπεδα τάσης εξαλείφοντάς τις επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φορτίων.