Μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας της κάθε εγκατάστασης και την επιστημονική μελέτη που έχει εκπονηθεί από το επιστημονικό επιτελείο της SEMAN, προκύπτει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί θα οδηγήσει σε αντίστοιχη εξοικονόμηση χρημάτων επί των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας της κάθε εγκατάστασης. Επίσης, λόγω του γεγονότος ότι το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας που εγγυάται η SEMAN με το έργο της είναι το ελάχιστο εγγυημένο, η απόσβεση του κάθε έργου αναμένεται να γίνει γρηγορότερα, ενώ επειδή οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνονται συνεχώς, τα κέρδη στα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη μεγαλύτερα.