Παθητικά φίλτρα αρμονικών

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Εξειδικευμένα ειδικά παθητικά φίλτρα απόσβεσης αρμονικών, με ηλεκτρονικούς ρυθμιστές, στους οποίους θα εγκατασταθεί Software ελέγχου βάσει των αποτελεσμάτων της επιστημονικής μελέτης, στο επίπεδο της Χαμηλής και Μέσης Τάσης. Αυτά τα φίλτρα αποτελούνται από ειδικά σχεδιασμένα πηνία και ειδικά σχεδιασμένους πυκνωτές, έναν γενικό αποζεύκτη, διακόπτες, ρελέ για κάθε βαθμίδα και τον κατάλληλο ηλεκτρονικό ελεγκτή (PLC) με το ειδικό λογισμικό ελέγχου, βάσει της επιστημονικής μελέτης της SEMAN.