Ποιότητα ισχύος

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Η SEMAN πετυχαίνει την εξοικονόμηση ενέργειας βελτιστοποιώντας την ποιότητα ισχύος στο ηλεκτρικό δίκτυο του πελάτη. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης των μηχανικών στην εγκατάσταση του πελάτη, η SEMAN συλλέγει ηλεκτρικές μετρήσεις από τα φορτία χαμηλής και μέσης τάσης, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα καταγραφικά όργανα τα οποία αναλύουν την ποιότητα ισχύος του φορτίου και αναγνωρίζουν τα πιθανά προβλήματα. Έχοντας συλλέξει τις μετρήσεις, ακολουθεί προσομοίωση του δικτύου ώστε να μελετηθούν όλες οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων.

Τα πιο κοινά προβλήματα ποιότητας ισχύος που εντοπίζονται είναι: Η αυξημένη άεργος ισχύς η οποία οδηγεί σε απώλειες ισχύος και αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, οι αρμονικές τάσης και ρεύματος, η ασσυμετρία μεταξύ των φάσεων, οι βυθίσεις τάσης, καθώς και οι δυσμενείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων.

Η SEMAN αντιμετωπίζει τα προβλήματα ισχύος στο δίκτυο ολιστικά, λύνοντας το πρόβλημα στη πηγή του, με αποτέλεσμα να εξαλείφονται οι δυσμενείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φορτίων. Οι παρεμβάσεις της SEMAN λύνουν τα προβλήματα ποιότητας ισχύος και εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια.