Ποιότητα ρεύματος

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Η κακή ποιότητα ρεύματος νομοτελειακά συναντάται σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του κόσμου, καθώς παντού υπάρχουν:

  • Ηλεκτρονικά ισχύος (inverter, dc converter, soft starter) για τον έλεγχο και την ομαλή εκκίνηση κινητήρων, τα οποία όμως «ρυπαίνουν» την ηλεκτρική εγκατάσταση µε αρμονικές.
  • Ασυμφωνίες μεταξύ των ηλεκτρικών κινητήρων και των µμηχανικών φορτίων που καλούνται να εξυπηρετήσουν. Δηλαδή, λόγω θεμάτων τυποποίησης, αναγκών εκκίνησης του κινητήρα, μεταβολών του φορτίου από μεγάλες τιμές σε πολύ χαμηλές, οι κινητήρες στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι ονομαστικής μηχανικής ισχύος πολύ μεγαλύτερης του φορτίου που εξυπηρετούν. Αυτό το φαινόμενο οδηγεί σε χαμηλό βαθμό απόδοσης και πρόσθετα ρεύματα τροφοδοσίας, τα οποία µε τη σειρά τους μειώνουν την ποιότητα ρεύματος καθώς δεν παράγουν κανένα ωφέλιμο έργο.
  • Επαγωγικά φορτία (κινητήρες) που πρέπει να τροφοδοτηθούν µε άεργα ρεύματα, για να παραχθούν τα αναγκαία για τη λειτουργία τους Ηλεκτρομαγνητικά (Η/Μ) πεδία.