Ποιότητα τάσης

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Η κακή ποιότητα τάσης οδηγεί σε αυξημένες απώλειες του Η/Μ πεδίου στην εγκατάσταση, μειωμένους βαθμούς απόδοσης των ηλεκτρικών κινητήρων και των Μετασχηματιστών Ισχύος, πρόσθετη κατανάλωση ενέργειας, αύξηση της μέγιστης ζήτησης ισχύος και μειωμένη δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρόωρη φθορά του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και δραστική αύξηση του κόστους συντήρησης.