Βαθμός απόδοσης κινητήρων

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Οι παρεμβάσεις της SEMAN σταθεροποιούν τα επίπεδα της τάσης στα ονομαστικά επίπεδα. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες λειτουργούν ποιο αποδοτικά όταν τα επίπεδα της τάσης τους είναι κοντά στα ονομαστικά. Γεια παράδειγμα, εάν ένας κινητήρας με ονομαστική τάση στα 400V λειτουργεί με 385V, η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται σημαντικά, καθώς η κατανάλωση ρεύματος είναι αντιστρόφως ανάλογη της τάσης. Μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας αυξάνοντας το επίπεδο της τάσης κοντά στο ονομαστικό.