Βαθμός απόδοσης μετασχηματιστών

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Οι μετασχηματιστές πλήττονται από απώλειες ισχύος όπως όλα τα είδη ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Υπάρχουν διάφοροι τύποι απωλειών στους μετασχηματιστές όπως απώλειες χαλκού και σιδήρου και απώλειες λόγω των Eddy Currents. Το αποτέλεσμα είναι να μειώνεται σημαντικά η αποδοτικότητα του μετασχηματιστή, να αυξάνεται το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και το κόστος συντήρησης του, λόγω της φθοράς. Οι παρεμβάσεις της SEMAN, βελτιστοποιώντας τη ποιότητα ισχύος μειώνουν τις απώλειες των μετασχηματιστών εξοικονομώντας ενέργεια και κόστος συντήρησης.