Βύθιση τάσης

Επιστημονική Διαχείριση Ενέργειας για Βέλτιστη Απόδοση

Οι βυθίσεις τάσης είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στα ηλεκτρικά δίκτυα. Απρόσμενες βυθίσεις τάσης μπορούν να προκαλέσουν ζημίες στις ηλεκτρονικές πλακέτες και στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό καθώς και να σταματήσουν την παραγωγή. Το αποτέλεσμα είναι χαμένο κέρδος από το σταμάτημα της παραγωγής, πολλές φορές για μακρύ χρονικό διάστημα, και ανεβασμένο κόστος συντήρησης για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου εξοπλισμού. Οι παρεμβάσεις της SEMAN σταθεροποιούν τα επίπεδα τάσης στο δίκτυο, προστατεύοντας τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό από τις απρόσμενες βυθίσεις.